POMIARY GEOMETRII SUWNIC

           Suwnice są bardzo ważnym elementem transportu wewnątrz-zakładowego, szczególnie w przedsiębiorstwach o ciągłym systemie produkcji. 

           Właściwa kontrola geometrii układu jezdnego suwnic podczas eksploatacji pozwala stwierdzić jego stan faktyczny, a następnie porównać go z zaleceniami projektowymi oraz PN.
           Systematyczna inspekcja pozwala określić wartość zachodzących zmian w określonym przedziale czasu. Umożliwia to zaplanować ewentualne remonty, co zapewni wydajną pracę oraz ograniczy do absolutnego minimum przestoje maszyny. 

          Oferujemy pomiary geometrii podtorzy suwnicy jak i geometrii poszczególnych jego elementów (strzałka ugięcia mostu suwnicy; rozstawy szyn; skoszenia płaszczyzny kół suwnicy jak i bezwzględne ich pozycje). 

          Pomiarów dokonujemy w dwóch płaszczyznach poziomej oraz pionowej z dokładnościami rzędu 0,1mm nieosiągalnymi dla innych firm pomiarowych i jednocześnie przewyższającymi wymagania określane Polską Normą. 

Zakres usług:

·        inspekcje geometrii układu jezdnego suwnicy oraz wózka suwnicy,

·        inspekcja geometrii torów jezdnych suwnicy oraz wózka suwnicy,

·        inspekcja geometrii podzespołów napędowych.


Korzyści:

·        obniżenie poboru energii,

·        obniżenie poziomu drgań, hałasu jak i zużywania się poszczególnych elementów suwnicy,

·        obniżenie awaryjności obiektu poprzez wcześniejsze wykrycie usterek / nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym ustawieniem elementów suwnicy, a co za tym idzie zmniejszenie ewentualnych kosztów spowodowanych nieprzewidzianymi postojami suwnicy.

 

 

 

 

kontakt:

 

ul. 3 Maja 19/1

14-300 Morąg

tel. 500560835

office@geo-export.eu