USLUGI DLA STOCZNI I OPERATORÓW MORSKICH

POMIARY ORUROWANIA W WARUNKACH MORSKICH...

 

 • wykonujemy pomiary geometryczne orurowania do celów wymian zarówno w warunkach morskich jak i stoczniowych,
 • pomiary wykonywane są z dokładnością rzędu 0.1mm,
 • sporządzamy rysunki izometryczne do celów fabrykacji orurowania 'na wymianę' (oczywiście z uwzględnieniem zasad spawalnictwa),
 • na podstawie pomiarów sprządzamy modele 3D w środowisku CAD do celów bezkolizyjnego projektowania nowych elementów orurowania oraz modyfikacji istniejącego,
 • w przypadku mniejszych elementów orurowania dane pomiarowe zostają pozyskane przy pomocy tachimetru,
 • w przypadku dużych elementów orurowania, dane pomiarowe mogą zostać pozyskane przy pomocy skanera laserowego,

 

 KORZYŚCI DLA OPERATORÓW MORSKICH:

 

 • uniknięcie bądz zminimalizowanie potrzeby postoju statku w warunkach stoczniowych,
 • utrzymanie orurowania na statku w dobrym stanie technicznym poprzez bieżące serwisowanie, minimalizacja ryzyka awarii,
 • minimalizacja bądź całkowite wykluczenie potrzeby spawania na statku i jednoczesna minimalizacja ryzyka pożaru,

WERYFIKACJE GEOMETRYCZNE ORUROWANIA W WARUNKACH WARSZTATOWYCH...

 • weryfikacji geometrycznej podlegalą wymiary orurowania, skoszenie kołnierzy oraz skręcenie otworów na śruby,
 • pomiary wykonywane są z dokładnością rzędu 0.1mm,

KONTROLA UKŁADANIA RUROCIĄGÓW NA PRAWIDŁOWYCH WSPÓŁRZENYCH PRZESTRZENNYCH...

 • kontrolujemy montaż rurociągów na prawidłowych współrzędnych przestrzennych,
 • pozwala to na układanie rurociągów z możliwie jak najdłuższych prefabrykowanych sekcji,
 • pozwala to zminimalizować potrzebę spawania na statku i jednocześnie zminimalizowac ryzyko pożaru,

OBSŁUGA MONTAŻOWA ORAZ WERYFIKACJE GEOMETRYCZNE KONSTRUKCJI STALOWYCH...

 • wykonujemy obsługę geometryczną oraz weryfikację geometryczne wykonania konstrukcji stalowych,
 • weryfikacja geometryczna 'dużych' konstrukcji stalowych może zostac wykonana z użyciem skanera laserowego, co znacząco skróci czas niezbędny do pozyskania danych pomiarowych,
 • sprawdzamy mozliwość wpasowania kontrukcji stalowych w inne konstrukcje stalowe lub moduly na statkach,
 • w razie potrzeby konstrukcja stalowa może zostac wymodelowana w środowisku CAD,
 • pomiary wykonywane są z dokładnościami rzędu 0.1mm

ZAKŁADANIE PRZESTRZENNYCH OSNÓW POMIAROWYCH NA STATKACH...

 • zakładamy przestrzenne osnowy pomiarowe na statkach i platformach wiertniczych,
 • osnowy mogą być zakładane także w warunkach morskich,
 • osnowy dowiązywane są do układu wpółrzędnych statku lub platformy wiertniczej,
 • standardowa dokładność przestrzennej osnowy pomiarowej wynosi 1mm,
 • podczas normalnej eksploatacji statku osnowa może być założona w zasadzie na całym statku, za wyjątkiem wnętrza zbiorników balastowych,
 • założenie na statku przestrzennej osnowy pomiarowej może znacząco skrócić postój montażowy w stoczni,

TRASOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STATKÓW ORAZ TYCZENIE WYPOSAŻENIA OKRĘTOWEGO...

 • wykonujemy trasowanie elementów konstrukcyjnych statków oraz tyczenie wyposażenia okrętowego z dokładnościami lepszymi niż 0.5mm,
 • wykonujemy  tyczenie  elementów wyposażenia rownież w warunkach morskich     podczas     normalnej eksploatacji statku,
 • wcześniejsze wytyczenie elementów wyposażenia w warunkach morskich pozwala znacząco skrócić  postój montażowy w stoczni,

MODELOWANIE 3D W ŚRODOWISKU CAD...

 • wykonujemy modelowanie 3D w środowisku CAD na podstawie pomiarów tachimetrycznych lub chmury punktów powstałej w wyniku skanowania laserowego,
 • standardowa dokładność wykonanych modeli to 1mm,
 • modelowaniu mogą podlegać wszystkie elementy statku ustalone z klientem,
 • wykonujemy także duże modele całych statków czy platform wiertniczych,
 • modelowanie wykonane może być do dowolnego formatu wyjściowego ustalonego z klientem,

KALIBRACJE  SYSTEMOW NAWIGACYJNYCH, ŻYROKOMPASÓW, ROZMIESZCZENIA URZADZEŃ NAWIGACYJNYCH NA POKŁADZIE STATKU...

 • kalibracja systemu DGPS - GPS HEALTH CHECK,
 • kalibracje żyrokompasów - wyznaczenie true heading, pitch, roll,
 • kalibracja systemów MRU,
 • kalibracja linii bazowej robota do prac podwodnych ROV,
 • wyznaczanie współrzędnych różnych elementów na statku w celu zapewnienia możliwości precyzyjnego ustawienia się statku ponad urządzeniami podwodnymi podczas prowadzenia prac podwodnych

WYKONUJEMY TAKŻE INNE NIETYPOWE PRECYZYJNE PRACE POMIAROWE W TYM WSZYSTKIE PRACE POMIAROWE NA PLATFORMACH WIERTNICZYCH...

 • wykonujemy także inne nietypowe precyzyjne prace pomiarowe nie wyszczególnione powyżej...
 • wykonujemy wszystkie możliwe prace pomarowe na platformach wiertniczych,
 • posiadamy wszystkie potrzebne badania lekarskie, kursy, uprawnienia do prac na platforach wiertniczych...

kontakt:

 

ul. 3 Maja 19/1

14-300 Morąg

tel. 500560835

office@geo-export.eu