OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI GEODEZYJNE:

MAPY...

sporządzamy:
- mapy do celów projektowych w formie
  analogowej oraz numerycznej (dwg, dxf, dgn) 
- mapy powykonawcze
- wektoryzacje rastrów
- kalibracje rastrów

OBSŁUGA INWESTYCJI...

obsługujemy:
- inwestycje drogowe
- inwestycje budownictwa
  mieszkaniowego 
- inwestycje przemysłowe
- inne

GRANICE NIERUCHOMOŚCI...

wykonujemy:

- podziały nieruchomości

- wznowienia znaków granicznych

- rozgraniczenia nieruchomości

- analizy stanu prawnego nieruchomości

- wstępne projekty podziału nieruchomości

- badania ksiąg wieczystych

OBMIARY OBJĘTOŚCI...

wykonujemy: 
- obmiary objętości: hałd,
   nasypów,wyrobisk górniczych 
 - obmiary objętości warstw 
   konstrukcyjnych w budownictwie 
   drogowym 
- wizualizacje 3D

POMIARY POWIERZCHNII UŻYTKOWEJ LOKALI...

wykonujemy pomiary powierzchnii

lokali wg norm:

- PN-ISO 9836:1997

- PN-70/B-02365

- BOMA (The Building Owners and

  Managers Association

  International) jest standardem

  powszechnie stosowanym na

  całym świecie  a także coraz

  częściej w Polsce dla nowo

  budowanych budynków

                                                                  z powierzchnią wynajmu

POMIARY SZYBÓW WINDOWYCH...

wykonujemy:
 - pomiary odchyleń od pionu

    szybów windowych 
 - pomiary skręceń szybów

    windowych 
 - wizualizacje 3D szybów

    windowych

POMIARY SUWNIC...

wykonujemy:
 - pomiary geometrii szyn

   podsuwnicowych 
 - pomiary skręceń kół suwnicy 
 - pomiar geometrii konstrukcji

   nośnej suwnicy 
 - pomiary osiadań konstrukcji

   nośnej suwnicy 
 - projekty regulacji szyn

   podsuwnicowych

POMIARY KOMINÓW....

wykonujemy:
- pomiary geometri kominów
- monitoring odchyleń od pionu
- monitoring osiadania
- wizualizacje wyników pomiarów

POMIARY WIEŻ I MASZTÓW STALOWYCH...

wykonujemy...
- obsługę montażu wież GSM oraz wież energetycznych
- pomiary pionowości wież i masztów stalowych
- pomiary skręceń wież stalowych
- pomiary strzałki ugięcia lin odciągowych masztów
- monitoring dobowych wygięć masztów

INNE...

- wytyczenia
- zakładanie osnów geodezyjnych
- pomiary przemieszczeń, deformacji
- pomiary nietypowe

kontakt:

 

ul. 3 Maja 19/1

14-300 Morąg

tel. 500560835

office@geo-export.eu